نمایشگاه اگروفود 1389

گروه بین المللی نوانیشان تانا

اولین آژانس بین المللی ارتباطات

بون ادو

شیرین عسل

25 تا 29 بهمن 1389

کرج میدان امام خمینی

اقلام نمایشگاهی