نمایشگاه اگروفود 1389

برگزارکننده

گروه بین المللی نوانیشان تانا

اولین آژانس بین المللی ارتباطات

مشارکت کنندگان

بون ادو

شیرین عسل

زمان و مکان برگزاری

25 تا 29 بهمن 1389

کرج میدان امام خمینی

اقلام نمایشگاهی